MÜZECİLİKTE KAMUSALLIĞIN KAYNAKLARI VE ÖZEL MÜZELER

2007, "Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik" (Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi) içinde.