BİR YAZAR BİR KİTAP, ALİ ARTUN

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nün "Bir Yazar Bir Kitap" etkinlikleri kapsamında, Zeynep Yasa Yaman'ın moderatörlüğüyle 8 Mart 2023'te Ali Artun'la gerçekleştirilen söyleşinin kaydını sunuyoruz.