KAPİTALİST TOPLUMDA İŞBÖLÜMÜNÜN GELİŞİMİ VE MİMARLAR

1976, Sait Kozacıoğlu ile birlikte, Mimarlık, 76/3 içinde.